ADV_SEC

!M-adv_sec3

EFEKTYWNA kryminalistyka
Umożliwiaj dokładne dochodzenie po incydencie i odpowiednie środki zaradcze przy jednoczesnym obniżeniu kosztów dzięki gromadzeniu dowodów cyfrowych i przechowywaniu ich w bezpiecznym centralnym repozytorium.